Hva er en doula?

En doula er en fødselsledsager. Doulaer er relativt nytt i Norge, men både tilbud og etterspørsel er i stadig vekst. Doulaens oppgave er å støtte den gravide og hennes partner både før, under og etter fødselen. Doulaen fokuserer fullt og helt på de praktiske og følelsesmessige sidene av fødselen.

Det er viktig for oss at kvinnen som skal føde føler seg trygg, og at hun får den støtten hun trenger for å føde slik hun selv ønsker.

Hva en kvinne trenger for å kunne føde i trygghet er individuelt. Under en lengre samtale før fødsel snakker vi om forventninger og ønsker rundt fødselen. Kvinnen og hennes partner står i sentrum. Vi i DinDoula tilbyr støtte og hjelp ved alle slags fødsler, og vi snakker om de ulike valgene som er tilgjengelige. Vi er opptatt av å følge kvinnen gjennom hennes valg, og å støtte hennes ønsker. Vi har best dekning i områdene rundt Oslo og Akershus, og jobber stadig for å utvide tilbudet til å dekke større deler av Norge. Vi er også tilstede i Hedmark og Oppland, Rogaland, Telemark og Vestfold.

Både kvinner og menn rapporterer å ha stor glede og støtte i å ha med en doula på fødsel.

Gjennom svangerskapet blir doulaen, fødekvinnen og hennes fødselspartner kjent med hverandre gjennom svangerskapsmøter, og når fødselen starter vil doulaen normalt komme hjem til dem. Doulaen blir nå hos mor helt til babyen er født. Doulaer har normalt ingen vaktskifter, men er sammen med mor den tiden fødselen varer.

Det er vanlig å ha et møte noen dager etter fødselen der vi gjennomgår alt som har skjedd, og vi snakker om fødselen og fødeparets opplevelser.

Vi har som mål å være en berikelse for alle involverte, både kvinnen og barnet, fødselspartner og jordmor.

Både kvinner og menn rapporterer å ha stor glede og støtte i å ha med en doula på fødsel. Doulaen skal ikke ta plassen til fødekvinnens partner, men gi støtte til den rollen partneren ønsker å ha. Hun skal heller ikke ta plassen fra medisinske fødselshjelpere. Doulaen har ikke medisinsk ansvar. Vi har som mål å være en berikelse for alle involverte, både kvinnen og barnet, fødselspartner og jordmor.

20060701_214829.jpg